Bisættelse med Kirkelig- eller borgerlig bisættelse

Bisættelse - 1

12.200.- 

  • Hvid kiste
  • Urne
  • Dokument håndtering
  • Samtale i eget hjem/Ved os
  • Koordinering
  • Rådgivning
  • Hjemsøgning af begravelseshjælp
   (Du kan få op til 12.500-)
  • Iklædning og ilægning
  • Kørsel 0- 15 km m. rustvogn
  • Kørsel af urne til kirkegård
  • Ekstra mand
  • Honorar

Bisættelse - 2

22.500.- 

 • Kiste med udsmykning
 • - Fx Kors, Hjerter, Guirlander eller andet
 • Valgfri Urne
 • - Sø urne, Bio urne eller lerurne
 • Alt dokumenthåndtering
 • Samtale hos jer/os
 • Koordinering
 • Rådgivning
 • Hjemsøgelse af begravelseshjælp
 • (Du kan få op til 12.500-)
 • Iklædning og ilægning
 • Ekstra mand
 • Kørsel med rustvogn - op til 80 km.
 • Levering af urne til kirkegård
 • Large kistedekoration i valgfri blomster/farver
 • Matchende blomsterkrans
 • 10 Farvelroser
 • Opsætning af blomster/pynt i kirken
 • Flytning af blomster til gravsted
 • Evt. Aften- og weekendtillæg inklusiv
 • Kremering af afdøde


Øvrige priser -
Gældende for Bisættelse 1
(Alt sammen inkl. i bisættelse 2). 

Kørsel 15-30 km: 1.300.- 
Kørsel over 30 km: 20.- pr. km.  
Blomsterkørsel: 550.- 
Tillæg efter kl. 17.00 pr. person: 500.- 
Weekendtillæg pr. person: 500.- 
Udsyngning/afsked ved kiste inkl. personlige salmeark: 500.- 
Afholdelse af borgerlig højtidelighed: 950.- 
Service- & hygiejnetillæg. pr. dag: 135.- Udgifter til tredje part 

Der kan forekomme udgifter til tredje part, som vi ikke har indflydelse på: 
Kremering af afdøde (Dog inkl. i bisættelse 2) 
Dødsannonce 
Udgifter til Kirkegård 
Stenhugger
Sammenkomst 

Kontakt os 

Ring: 71 99 55 76

Hvordan foregår en bisættelse

En bisættelse kan enten foregå i en kirke eller i et kapel, hvor I som pårørende kan få sagt et sidste farvel.
Efterfølgende bliver kisten kørt til et krematorium, hvor kremeringen finder sted. 
Herefter vil urnen med asken i blive sænket ned i jorden, og I kan som pårørende selv vælge, om I gerne vil være med til det.
Ønsker I ikke det, eller har afdøde ønsket at blive begravet i de ukendtes grav, vil vi sørge for, at det finder sted, uden at I som pårørende er til stede.

Skal det ikke være en bisættelse med ceremoni? 

Hvis I ikke ønsker der skal være en ceremoni, er vi jer naturligvis også behjælpelige. 
Se mere om bisættelse uden ceremoni her