Begravelse

11.000.-

 • Hvid kiste
 • Dokument håndtering
 • Samtale i eget hjem/Ved os
 • Koordinering
 • Rådgivning
 • Hjemsøgning af begravelseshjælp
  (Du kan få op til 12.500.-)
 • Iklædning og ilægning
 • Kørsel 0- 15 km m. rustvogn
 • Ekstra mand
 • Honorar

Øvrige priser

Kørsel 15-30 km: 1.300.-
Kørsel over 30 km: 20.- pr. km.  
Blomsterkørsel: 550.-
Urnekørsel: 500.-
Tillæg efter kl. 17.00 pr. person: 500.-
Weekendtillæg pr. person: 500.-
Udsyngning/afsked ved kiste inkl. personlige salmeark: 500.-
Afholdelse af borgerlig højtidelighed: 950.-
Service- & hygiejnetillæg. pr. dag: 135.-

Udgifter til tredje part

Der kan forekomme udgifter til tredje part, som vi ikke har indflydelse på:
Dødsannonce
Udgifter til Kirkegård 
Stenhugger
Sammenkomst

Hvad er en begravelse?

Ved en begravelse vil kisten bliver sænket ned i jorden efter ceremoni fra kirke eller kapel. 

Kontakt os 

Ring: 71 99 55 76