Askespredning

Bisættelse fra kirke eller kapel. 
Vi hjælper med ansøgning om at få lov til at sprede asken over havet. 

Bisættelse 

12.200.- 

  • Hvid kiste
  • Urne
  • Dokument håndtering
  • Samtale i eget hjem/Ved os
  • Koordinering
  • Rådgivning
  • Hjemsøgning af begravelseshjælp
   (Du kan få op til 12.500.-)
  • Iklædning og ilægning
  • Kørsel 0- 15 km m. rustvogn
  • Kørsel af urne til kirkegård
  • Ekstra mand
  • Honorar

Bisættelse 

21.500.- 

 • Kiste med udsmykning
 • - Fx Kors, Hjerter, Guirlander eller andet
 • Valgfri Urne
 • - Sø urne, Bio urne eller lerurne
 • Alt dokumenthåndtering
 • Samtale hos jer/os
 • Koordinering
 • Rådgivning
 • Hjemsøgelse af begravelseshjælp
 • (Du kan få op til 12.500.-)
 • Iklædning og ilægning
 • Ekstra mand
 • Kørsel med rustvogn - op til 80 km.
 • Levering af urne til kirkegård
 • 3/4 kistedekoration i valgfri blomster/farver
 • Matchende blomsterkrans
 • 10 Farvelroser
 • Opsætning af blomster/pynt i kirken
 • Flytning af blomster til gravsted
 • Evt. Aften- og weekendtillæg inklusiv
 • Kremering af afdøde


Øvrige priser - Gældende for bisættelse 1. 
(Alt sammen inkl. i bisættelse 2). 

Kørsel 15-30 km: 1.300.-
Kørsel over 30 km: 20.- pr. km.  
Blomsterkørsel: 550.-
Tillæg efter kl. 17.00 pr. person: 500.-
Weekendtillæg pr. person: 500.-
Udsyngning/afsked ved kiste inkl. personlige salmeark: 500.-
Afholdelse af borgerlig højtidelighed: 950.-
Service- & hygiejnetillæg. pr. dag: 135.-

Udgifter til tredje part 

Der kan forekomme udgifter til tredje part, som vi ikke har indflydelse på:
Kremering af afdøde (Dog inkl. i bisættelse 2)
Dødsannonce
Udgifter til Kirkegård 
Stenhugger
Sammenkomst

Kontakt os 

Ring: 71 99 55 76

Hvordan foregår en bisættelse med askespredning? 

En bisættelse kan enten foregå i en kirke eller i et kapel, hvor I som pårørende kan få sagt et sidste farvel. Efterfølgende bliver kisten kørt til et krematorium, hvor kremeringen finder sted.
Herefter vil urnen med asken være klar til spredning over havet.
For at kunne sprede asken over havet, skal man have tilladelse til det. 
Det hjælper vi naturligvis med at søge om.