Kirkelig

Kirkelig

En kirkelig begravelse eller bisættelse foregår i kirken med gejstlig medvirken (præsten). Det er denne der forestår ceremonien, hvor pårørende kan tage afsked med afdøde. Til ceremonien vil præsten forkynde det kristne budskab om, opstandelse, håb og trøst.

 

Ceremonien afsluttes med jordpåkastelse hvorefter kisten enten sænkes i graven eller køres til krematoriet.


Ved bisættelse, vil urnen efterfølgende blive udleveret til kiregården for nedsættelse, hvor pårørende naturligvis kan deltage, eller til pårørende for askespredning.

Den Sidste Afsked

Højsagervej 2

6920 Videbæk

Tlf: 40 50 84 84

Mail: Kontakt@densidsteafsked.dk

Den Sidste Afsked

Bedemandsservice

Vi yder assistance i hele

Ringkøbing Skjern kommune

Holstebro kommune

Herning kommune

Thy & Thyholm