Kirkelig

Kirkelig

En kirkelig begravelse eller bisættelse foregår i kirken med gejstlig medvirken (præsten). Det er denne der forestår ceremonien, hvor pårørende kan tage afsked med afdøde. Til ceremonien vil præsten forkynde det kristne budskab om, opstandelse, håb og trøst.

 

Ceremonien afsluttes med jordpåkastelse hvorefter kisten enten sænkes i graven eller køres til krematoriet.


Ved bisættelse, vil urnen efterfølgende blive udleveret til kiregården for nedsættelse, hvor pårørende naturligvis kan deltage, eller til pårørende for askespredning.

Lokalt forankret i Lemvig, Thy, Thyholm & Mors, men vi hjælper gerne i hele jylland. Hovedvejen 49, 7790 Thyholm Mail: Kontakt@DenSidsteAfsked.dk Cvr: 4040 2993